Iniciar sesión

Què és el Treball?

línea de trabajo Antonio Blay

1.- Conceptes bàsics

Aquest treball pretèn retornar a l'ésser humà el seu estat natural de consciència; l'estat que li permet exercitar la seva naturalesa essencial: capacitat de veure (INTELIGENCIA), capacitat d'estimar (AMOR) i capacitat de fer (ENERGIA).

Aquestes capacitats les vem estar exercitant espontàniament en la nostra primera infància. Però aviat van quedar enterrades per una educació dirigida a convertir-nos en persones de prestigi, èxit i poder social; allò que els nostres pares projectàven en nosaltres. Vem tenir que tragar-nos la nostra espontaneitat i fla nostra manera de ser i convertir-nos en un projecte "d'arribar a ser algú". Un projecte que ens ha atrapat en una red d'obligacions, responsabilitats, pressions, pors i angoixes per no haver assolit la posició o el reconeixement esperats.

En lo fonamental, el Treball pretèn constatar aquest fet i fer-nos redescobrir la nostra realitat personal, la que ens permet ser protagonistes de la nostra existència i viure la nostra propia història, en lloc de comportar-nos com personatges d'un conte de ficció que solament genera desengany i frustració.

La particularitat de la línia d'Antonio Blay és l'afirmació de que l'ego o personatge és una anomalía artificialment induïda en al nostra ment quan érem nens. I que, en tant que és artificial, es pot objetivar i eliminar. El Treball que oferim porta directament a aquest objectiu: tornar a ser jo mateix; per continuar, després, el desenvolupament de la consciència com a resultat d'una experiència vital feta en primera persona.

 

2.- Fonts i aspectes principals del treball.

Per al que vulgui portar a terme aquesta tasca, presentem un sistema organitzat i perfectament estructurat, fruit de la tasca que durant més de trenta anys ha portat a terme Jordi Sapés de Lema, basant-se en els ensenyaments d'Antonio Blay, de qui va ser alumne directe durant cinc anys, així com en la seva experiència personal i la de moltes persones que l'hem acompanyat en aquests últims temps; cadascú amb els seus problemes i dificultats.

La dinàmica que es proposa està orientada de forma clara capa  la vida quotidiana de les persones i és totalment pràctica. Després d'assimilar els principis que es s'expliquen en el curs introductori de cap de setmana, es passa directament a l'execució de successius exercicis que es practiquen en mig de la vida quotidiana, vista desde un pla de consciència cada vegada més elevat, que és fruit del propi exercici. Aquests exercicis s'orienten i reafirmen a través de la comunicació periòdica, via mail, amb tutors que ADCA homologa i recomana. Aquesta és una forma de comunicació molt flexible que, al mateix temps, permet una atenció ràpida i personalitzada, capaç de sostenir i alentar un progrés individual efectiu i constatable.

Aquest intercanvi, que té normalment una freqüència setmanal, es complementa amb alguns seminaris i tallers presencials, pocs, en els que es profunditza en aspectes concrets i/o s'inicien processos de treball que continuen després via correu electrònic.

Els objectius d'aquesta proposta són ambiciosos, exigeixen una certa dedicació; però estàn pensats per ser compatibles amb les obligacions familiars, laborals i socials de la gent normal. Encara que, lògicament, hi ha una autoexigència de rigor en l'acompliment d'aquestes funcions. Així que no és tant una qüestió de disposar de molt de temps com d'estar disposats a viure més desperts del que la societat ens acostuma a exigir: més desperts i més conscients del que fem.

En definitiva, presentem una alternativa real, pràctica, útil i contrastable per saber què som i poder decidir quin ha de ser el nostre paper en el món.