Iniciar sesión

Conferencias

CONFERENCIAS TEMÁTICAS

ADCA ofrece tamén conferencias temánticas sobre aspectos fundamentais da sua liña de traballo a todas aquelas persoas asociacións, o foros interesados en conocer tanto as súa concepción teórica como a sua práxis na vida cotidiana.

En estas conferencias pártese do marco das ensinanzas de Antonio Blay para expoñelas dunha forma sinxela, útil para calqueira persoa que queira aplicalas seguindo a liña de traballo proposta pola asociación. Esta orientación práctica e útil que incide nos problemas cotidianos de cada un, enriquécese coa proposta de exercicios práticos que permiten plasmar conceptos que de outra maneira, quedaría como meros ideais.

Cada unha destas conferencias ten un contido conceptual propio pero, ó mesmo tempo, como conxunto, ofrece unha continuidade natural porque expoñen, de forma gradual, 3 estados no nivel de conciencia do ser humano: Ó nivel de conciencia da persoaxe, do eu experiencia e da impersoalidade, que da acceso a niveis de conciencia superiores. Deste modo, as tres conferencias pódense presentar como unha triloxía integral que aborda o percorrido completo da conciencia do home.

1.- Conferencia sobre a persoaxe

2.- Conferencia sobre o Eu Experiencia

3.- Conferencia sobre os niveis superiores de conciencia